Enerji Kimlik Belgesine Genel Bakış

Enerji Kimlik Belgesine Genel Bakış Enerji kimlik belgesini almak için bize verilen sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Ne yazık ki bu durumda birçok kişiyi panik haline sürüklemeye başlıyor. Bizler, enerji kimlik belge hakkında merak edilen bütün noktaları kısa bir şekilde ele alarak, vatandaşları aydınlatmak istiyoruz.

Enerji Kimlik Belgesine Genel Bakış

Konutlarda ya da çeşitli yapılarda enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, ekonomi anlamında enerjinin yükünün azaltılması için enerji kimlik belgesi kullanılmaktadır. Belirtilen bu değerleri gösteren ve bina hakkındaki çeşitli bilgilere sahip olan belgeye enerji kimlik belgesi denilmektedir. Enerji kimlik belgesi, 2 tür binayı kapsamaktadır. Bu binaları şu şekilde belirtebiliriz:

 • Mevcut olan binalar
 • Yeni olan binalar

Mevcut Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Mevcut binalar, 1 Ocak 2011 yılından önce yapılan binalardır. Kısaca eski binalarda denilmektedir. Mevcut olan binaların enerji kimlik belge alabilmesi için, sınıf değerlerinin A ila G arasında olması gerekmektedir. Bu belgeyi alan binaların enerji kimlik belgesi 10 yıl boyunca geçerli olacaktır. Binalar eski olsa bile, enerji kimlik belge alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belge Yeni bina dediğimizde ise binaların 1 Ocak 2011 yılından sonra inşa edildiğini anlayabiliriz. Bu binalarında enerji seviyesi A ila C arasında olması gerekmektedir. Binaların enerji kimlik belgeyi 10 yıl sonra yeniletmesi gerekmektedir. Binaların, enerji kimlik belgesi alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Enerji Kimlik Belge Dışında Kalan Binalar

Bazı binaların enerji kimlik belgeyi alma zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu zorunluluğun dışında kalan binaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sanayi için üretim yapan bütün binalar
 • Kullanıma alanı 50 metrekareden az olan binalar
 • Seralar
 • Atölyeler
 • Depolar
 • Ağıllar
 • TSK ve MSB için kullanılan binalar
 • Ahırlar vb. alanlar

Enerji Kimlik Belgesi Sınıflandırması

Enerji Kimlik Belgesi Sınıflandırması Enerji kimlik belgesinin bazı sınıflara ayrıldığından daha önce bahsetmiştik. Hazırlanan enerji kimlik belgeleri için iki tür grup sınıflandırması yapabiliriz. Bu sınıflandırmalar şu şekildedir:

 • Sera Gazı Emisyon Sınıfı
 • Enerji Sınıfı

Bu sınıfların içerisindeki en iyi sınıf A sınıfıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi binanız eğer A sınıfı bir enerjiye sahipse, enerjisini en verimli şekilde kullanıyordur. En kötü ve enerjisini en verimsiz şekilde kullanan sınıf ise G sınıfıdır. Enerjiler A’dan G’ye doğru gitmektedir. Bu gitmeye göre de enerji sınıflarının değeri düşmektedir. Enerji Kimlik Belgesi Sınıflandırması Yeni olan bir binanın enerji seviyesi en az C sınıfı olması gerekirken, mevcut binaların enerji sınıfı A ila G sınıfı arasında olabilir. Buna göre mevcut binaların bir zorunluluk içerisinde olmadığını belirtebilir.

Enerji Kimlik Belgesi Sınıflandırması

Enerji Sınıfını Etkileyen Noktalar

Bir binanın enerji sınıfını etkileyen bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Otomatik kontrol sistemleri
 • Yenilenebilir enerji kullanım durumu
 • Binanın ısı yalıtım durumu
 • Aydınlatma, soğutma, ısıtma, havalandırma ve sıcak su gibi çeşitli kaynakların kullanımı
 • Binaların topografik, iklimsel gibi çeşitli özellikleri
 • Binaların mimari planları (Duvar, kapı, pencere ve döşeme gibi noktaları)

Enerji Kimlik Belgesi İçin Evraklar

Enerji kimlik belgesi kullanmak istiyorsanız, bazı belgelere sahip olmanız gerekmektedir. Ancak belgeler, binaların durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Eğer binanız mevcut bina konumuna giriyorsa şu belgeler yeterlidir:

 • Yapı Ruhsat Belgesi
 • Mantolama sözleşmesi (Eğer binanın mantolaması varsa)
 • Mimari projesi

Eğer binanız yeni bina konumuna giriyorsa, istenilen belgeler biraz daha fazladır:

 • Yapı Ruhsat Belgesi
 • Mekanik projesi
 • Elektrik projesi
 • Isı yalıtım raporu
 • Mimari projesi

Çiğli kreş

Kreş Ve Anaokulunun Çocuklar Üzerindeki Etkisi Ev ortamında çocuğun gelişiminin bir noktadan sonra yeterli olmaması, çocuğun gelişimi açısından kreş ihtiyacı doğurmaktadır. Her canlıda olduğu gibi insan da sosyalleşerek gelişmektedir. Bu nedenle kreş bebeklikten çocukluğa geçiş aşamasından itibaren gereklilik halini almıştır. Bunun yanında kreşlerde çocuk kendi kendini tanıma ve yetebilme imkanı bulmaktadır.

Çiğli kreş

Kreş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Kreş seçiminde başta çocuğun güvenliği ve sonrasında ise verilen eğitim seçeneklerine bakmak gerekmektedir. Özellikle erken yaşta alınan eğitimlerin kalıcılığı uzmanlar tarafından da onaylanmaktadır. Dans, matematik, mental aritmetik, görsel sanatlar gibi öğretici niteliği bulunan kreş ve anaokulu tercih edilmelidir.

Çiğli Anaokulu

Çiğli kreş ve çiğli anaokulu hem eğitim hem de öğretimin tam olarak uygulandığı kurumlarla bezenmiştir. çiğli anaokulu Ayrıca erken yaşta dil eğitimi almak, çocukların dil öğrenme yeteneğini ve merakını kamçılamaktadır. Bu nedenle kreş seçiminde dil eğitimi olması da önem arz etmektedir.

Kreş ve Anaokulunun Çocuğa Sağladığı Faydalar Kreş ve anaokulu ile hem çocukların sağlıklı davranışlar edinmesi, hemde bu davranışları sürdürmesi amaçlanmaktadır. Çiğli kreş ve çiğli anaokulu çocukların ilerde sağlıklı ve başarılı bireyler olmasına katkı sağlamaktadır.

Erken yaşta bilinçli ve sorumluluk alabilen çocuklar geliştirmenin yanı sıra onları hayata hazırlamaktadır. Özellikle ilkokul çağına gelmeden birçok yetkinliğe kavuşan çocuklar çok daha başarılı olmaktadır. Bu nedenle çocuğun belli bir yaştan itibaren kreş ve anaokulu ile tanışması gerekmektedir. İlkokula geldiğinde hızlı adaptasyon sağlanmasına olumlu etki etmektedir.